Montesori materijali

Montesori materijali nisu igračke u klasičnom smislu. To su razvojni materijali jer su posebno osmišljeni da pomognu detetu u razvoju. Za uzrast od 3 do 6 godina postoje četiri grupe Montesori materijala:

1. Materijali za svakodnevni život

2. Materijali za edukaciju čula

3. Materijali za jezik i kulturu

4. Materijali za matematiku.

Montesori materijali napravljeni su tako da podstiču kompletan psiho-fizički razvoj a medjusobno su povezani i čine celovit i složen sistem. Većina materijala je napravljena od drveta, a svi materijali zadovoljavaju estetske kriterijume.

Broj i vrsta materiala tačno je odredjena, da bi se postigao podsticajni efekat. Premalo materijala ne bi doprinelo formiranju podsticajnog okruženja, a previše materijala ne ostavlja deci dovoljno vremena i interesovanja za istraživanje, otkrivanje, povezivanje ideja i razmišljanje i deluje negativno na opšti psiho-fizički razvoj. Svojevoljno povećanje broja predmeta koji se nazivaju Montesori materijalima rezultat su nepoznavanja Montesori pedagogije i nelegalnog korišćenja imena Montesori.